از کدام آهنگ من بیشتر لذت بردید؟
(32.25%) 10
تو هوامو داری
(6.451%) 2
عاشق شدم
(25.80%) 8
این مرد دیوونه
(12.90%) 4
زندان آرامش
(6.451%) 2
با من نموندی
(0%) 0
بی نظیر
(9.677%) 3
گل من
(0%) 0
دنیای کوچک
(6.451%) 2
فرشته

تعداد شرکت کنندگان : 31